نمای عقب از گروهی از دوستان در اغوش گرفتن. افقی.

گروه جوانان رسما دوباره شروع به کار می کند اما امسال کمی متفاوت است.

ما گروه جوانان و وزارتخانه های بزرگسالان جوان خود را با هم ترکیب می کنیم و رویدادها و شب ها را به عنوان یک گروه انجام می دهیم. اگر شما بین 14 تا 25 سال سن دارید، این گروه برای شماست!

ما هیجان زده خواهیم شد که شما بیرون بیایید و به ما بپیوندید! اگر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید، لطفا با گابریل تماس بگیرید یا صفحه فیس بوک ما را بررسی کنید!