ملزومات

در NBC، ما هر یکشنبه از 10:30 تا 11:45 برای خدمات ما ملاقات می کنیم، از زمانی که ما قهوه و تنقلات پس از ان داریم. احساس رایگان برای پوشیدن پارچه های روزمره خود را، بدون نیاز به لباس.

خدمات

خدمات ما سنتی با سرودهای رهبری از پیانو و ارگ است. این سرودها را می توان از سرود یا روی صفحه نمایش ما خوانده شود. 

کودکان

ما مراقبت از کودکان را در طول خدمات برای سنین 0-5 ساله ارائه می دهیم. ما همچنین مدرسه یکشنبه در دسترس قبل از خدمات در 9:30 تا 10:00. شما می توانید اطلاعات بیشتر در اینجا پیدا کنید.

یه سرویس رو از دست دادید؟

اگر شما یک سرویس را از دست داده اید، ما موعظه های ما را در وب سایت در اینجا داریم.