گروه های کوچک در اینجا در Northmount بسیار مهم هستند.

ما میزبان گروه های کوچک از خانه های مختلف در جماعت ما و فضای در دسترس برای شما! گروه های کوچک یک مکان عالی برای تجربه جامعه معتبر، دیدار با دوستان جدید و رشد در ایمان شما هستند. 

ما در حال راه اندازی گروه های کوچک برای پاییز و اگر شما علاقه مند ارتباط با گابریل در کلیسا و یا از طریق ایمیل و او خوشحال خواهد بود برای پاسخ به سوالات خود را.  

ما در حال حاضر سه گروه داریم که به تازگی راه اندازی شده اند! ما از شما دعوت می کنیم که بخشی از هر یک از این موارد باشید!