سایر انجمن های ما

خدا کلیسای ما را با یک ساختمان که می تواند جماعت های متعدد برای برگزاری خدمات خود را در نگه دارید برکت داده است. با انها هدف ما برای رسیدن به جامعه Highwood با خبر خوب از مسیح با هم، و utlimatley جهان.

St. Mary's Malankara Orthodox Church:

کلیسای ارتدکس سنت مری در Northmount Satruday از 8:00 تا 1:30 ملاقات می کند. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید انها را در تماس با in**@st******.com

کلیسای همیشه سبز کره ای

کلیسای همیشه سبز کره ای در Northmount یکشنبه در ساعت 1 بعد از ظهر ملاقات می کند. برای اطلاعات بیشتر می توانید با کشیش یونگ در jo******@ha*****.net تماس

کلیسای مسیحی فیلیپینی

کلیسای جامعه فیلیپینی در Northmount یکشنبه در 4pm ملاقات می کند. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید مایکل پترسون در mi**************@fc*******.ca تماس