به برنامه مدرسه یکشنبه ما خوش امدید. ما هیجان زده هستیم که فرزندان شما در طول خدمت صبح یکشنبه به ما بپیوندند، زیرا ما کلام خدا را مطالعه می کنیم.

امسال ما از یک برنامه از طریق وزارتخانه های بین المللی با محوریت کتاب مقدس به نام "خدا به ما پیروزی می دهد" استفاده می کنیم. این شامل نگاه کردن به برخی از مسائل در زندگی ما است که به نظر می رسد "غول" به ما و چگونه به پیروزی بر انها.

اگر شما یک کودک 4-12 ساله دارید، انها می توانند بلافاصله پس از پیشنهاد ما به طبقه پایین بیایند و اگر سوالی دارید، لطفا با دفتر کلیسا تماس بگیرید.